Szkolenia bezpieczeństwo i higiena

W tym dziale prezentujemy szkolenia i  aktualizujemy  wiedzę i umiejętności z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny wytwarzania produktów leczniczych.

Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001 (Akredytacja CQI/IRCA 1946)

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania auditów strony pierwszej, drugiej i trzeciej w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pod kątem zgodności z ISO 45001, zgodnie z ISO 19011 i ISO/IEC 17021