16 Lut 2019

Ważnym okresleniem w wytwarzaniu i opsaniu produktu leczniczego jest SERIALIZACJA. Nazwa ta określa oznakowanie produktu za pomocą niepredykcyjnych oznaczeń seryjnych umieszczanych na opakowaniu. Dzięki temu oznaczeniu seryjnemu można śledzić produkt w całym zakresie łańcucha dostaw, co zapewnia nieocenione korzyści: Tomografia pozytonowa PET, jedna z najdokładniejszych...