Szkolenia dofinansowanie i efektywność

W tym dziale pragniemy zorganizować finansowanie szkoleń ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się ciągle wymagań rynku pracy. KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie  bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez Państwo.

Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń dla swoich pracowników (20% wkład musi wnieść sam). Wyjątkiem są tutaj mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – one mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia. Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być przeznaczone na szkolenia podnoszące kompetencje pracowników.

Efektywność

Pragniemy przedstawić tutaj metodykę efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem czy działem firmy. Jak wiemy efektywność to rezultat podjętych działań, opisanych relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza to najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży czy promocji, uzyskane po najniższych kosztach. Wprowadzamy tutaj wskaźniki KPI, metodologię Lean, OEE, Kaizen metod, 5S, SMED, Problem Solving, Gemba metod. Całość obejmuje etapy produkcyjne leków, utrzymanie magazynu przez służby techniczne, obszar KJ, magazynowanie i dystrybucję.

DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

12.06.2019

Wskaźniki Efektywności Produkcji (WEP) składają się z 50 wskaźników, których analiza umożliwia ocenę efektywności firmy produkcyjnej. Pozwala również na  identyfikację obszarów wymagających poprawy, określenie kolejności działań usprawniających oraz monitorowanie efektów i trwałości wdrożonych działań.